haarverzorging tips

Cookies & Privacy

Heb je HAAR weer, gevestigd aan Tilanuslaan 2, 3705 VM Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://hebjehaarweer.nl
Tilanuslaan 2, 3705 VM Zeist
0627620297

Kayleigh Schouten is de Functionaris Gegevensbescherming van Heb je HAAR weer Zij is te bereiken via info@hebjehaarweer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heb je HAAR weer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (vanwege affiliate marketing)
 • Geslacht
 • Leeftijdscategorie
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hebjehaarweer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heb je HAAR weer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om digitale producten bij je af te leveren, zoals ons ebook
 • Heb je HAAR weer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Heb je HAAR weer volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Heb je HAAR weer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heb je HAAR weer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens voor facturen en betaling: 7 jaar
 • Gegevens nieuwsbrief: tot aanvraag verwijdering
 • Gegevens trackingcookies: maximaal 10 dagen
 • Overige gegevens: tot verzoek verwijdering

Delen van persoonsgegevens met derden

Heb je HAAR weer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Heb je HAAR weer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Heb je HAAR weer jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Overzicht derde partijen:

 • Google Analytics – websitestatistieken – IP-adres (geanonimiseerd), websitegedrag, geslacht, leeftijd, woonplaats
 • ConvertKit – verzenden nieuwsbrief – naam en e-mail
 • Stripe – betalingsverwerker – naam, e-mail, bankgegevens
 • WooCommerce/Automatic – webshop/afleveren product – naam, e-mail
 • iThemes Security – beveiliging site – IP-adres
 • Siteground – backup site – database WordPress: naam, e-mail, IP-adres
 • Microsoft – opslaan facturen – naam, emailadres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heb je HAAR weer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website tijdelijk op je computer wordt geplaatst. In dat tekstbestandje wordt wat informatie opgeslagen, die herkend wordt zodra je onze website weer bezoekt. Op een gegeven moment verloopt de cookie vanzelf.

Sommige cookies (functionele) helpen mee om de website beter te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat een YouTube-filmpje laadt in een artikel.

Andere cookies (analytische) houden bij wat je doet op de site, zodat wij die beter kunnen maken voor jou als bezoeker. Wees gerust, we kunnen niet zien wat jij allemaal op je computer, tablet of mobiel uitspookt. Je surfgeschiedenis is voor ons onzichtbaar. Ook je persoonlijke gegevens zijn voor ons niet te zien. Wij weten niet wie jij bent en we kunnen je niet benaderen.

Wat wij dan wel kunnen zien? We kunnen bijvoorbeeld bekijken hoeveel mensen de website bezocht hebben en welke pagina’s en artikelen zij hebben bezocht, en hoe lang alle bezoekers bij elkaar gemiddeld op de website zijn gebleven. Ook kunnen we zien of de bezoekers vooral mannen of vrouwen zijn, waar ze zo’n beetje zitten qua leeftijdscategorie en uit welk landen ze komen.

Je hebt ook nog volgcookies, die helpen ons met het vergaren van inkomsten via deze website.  Een van de manieren waarmee we dat doen zijn zogenoemde affiliate links. Als je op een van deze links in een artikel klikt en vervolgens iets op die site koopt, dan krijgt Heb je HAAR weer daar een klein percentage van het aankoopbedrag voor. Daarvoor zijn cookies nodig, zodat bijgehouden kan worden dat je vanaf onze site op de link hebt geklikt.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je aanvragen door te mailen naar info@hebjehaarweer.nl. Als je niet langer abonnee wilt zijn van de nieuwsbrief kun je je afmelden door te klikken op de uitschrijflink onderaan de emails die wij sturen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@hebjehaarweer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Heb je HAAR weer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Heb je HAAR weer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heb je HAAR weer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@hebjehaarweer.nl. Heb je HAAR weer heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Two-factor authentication, waarbij een extra beveiligingscode nodig is om bij opgeslagen gegevens te komen